Еко Плам Продукт -Производство на оборудване за пелети, производство и доставка на матрици за пелети.

Инсталация за пелети, машини за пелети на изгодни цени.

а също така и

пясъкоструене на невероятна цена пясъкоструйка за пясъкоструйка в София, а може да се каже и пясъкоструйка джанти с мобилна пясъкоструйка

Референции

  • В седем годишния период на целенасочена трансформация на дейността ни, от производител на пелети, в доставчик на машини, съоръжения, услуги, консумативи и т.н.т., ние "приютихме" в портфолиото си над 80-се фирми, като наши добри партньори, приятели и системни наши клиенти. С една малка част от тях, Ви запознаваме в списъка по-долу:

  • 2017г., СД"Маркцвет-Илиеви С-ие"ЕООД с.Баните, обл. Смолян, техническа консултация, препроектиране ролки и механизми на китайска дървесно гранулираща преса с капацитет 1.5 т/час. Възобновяване на спряло производство и увеличаване производствения капацитет.

  • 2016г., Техническа консултация, проектиране и доставка на матрици за фуражен цех в с.Зверино, общ. Мездра. Възобновяване проблематично производство на гранулатор за животински смески.

  • 2015г., "Алтернатив Орман" гр.Измит, Турция, проектиране, доставка и внедряване на чукова мелница - фуражомелка с 18.5kW. двигател, в производствената аспирация на дърво преработващото предприятие. Доставка матрици и пускане в експлоатация на налични гранулиращи преси с общ капацитет 1 т/час.

  • 2014г., "Стоян Пашов" ЕООД, гр.Гоце Делчев, обл.Благоевград, доставка на набор машини и съоръжения за изграждане на дървесно пелетизираща линия.

  • 2014г., "Алимет" ООД, гр.Бяла, обл, Русе, производство и доставка на чукови планки за фуражомелки.

  • 2013г., „ИЛАН” ЕООД, гр.Смядово, обл.Шумен, Продажба машини и съоръжения - гранулираща преса OGM1.5, с мощност на електро двигателя - 75 kW с капацитет до 800 кг. пелети от широколистна дървесина на час.

  • 2013г., „Биоенерджи 2008” ЕООД, гр.Раковски, общ. Каварна: Продажба машини и съоръжения - гранулираща преса OPK2, мощност на електро двигателя – 100 kW., с капацитет до 1200 кг. пелети от слама на час. Корекция на гранулираща матрица.

  • 2013г., „Ранина” ООД, гр.София – Технически консултации за преодоляване проблемите възникващи в процес на гранулирането при сламата, производствен цех гр.Лом, обл.Враца. Продажба на охладителен бункер с капацитет до 3 тона на час. Проектиране и доставка на пелетизиращи матрици.

  • 2013г., „Тера Холд” ЕООД, гр.София – Проектиране и доставка на пелетизиращи матрици.

  • 2013г., ЕТ „Здравко Желязков”, гр.Асеновград – Продажба машини и съоръжения – гранулирища преса OGM0.8, мощност на електро двигателя – 55 kW., с капацитет до 600 кг. пелети от иглолистна дървесина на час. Доставка на гранулиращи матрици.

  • 2012г., „Агро Гранд България” ЕООД, гр.София - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на гранулираща линия за пелетизиране на оризова люспа, с капацитет на производство до 800 кг/час. Работна площадка, с.Цалапица, общ.Родопи.

  • 2012г., „Арт Про” ЕООД, гр.София - Технически консултации за въвеждане в системна експлоатация на пелетизираща линия с капацитет до 500 кг/час., в с.Лесидрен, общ.Тетевен. Проектиране и доставка на пелетизиращи матрици.

  • 2011г., „ИНТЕРПЕЛЕТ” ЕООД, гр.София: техническа консултация при избор на машини за изграждане и пускане в експлоатация на производствена линия за пелети от иглолистна дървесина с капацитет до 1200 кг. на час, в бивш цех за еко брикети в с.Сърница, общ.Велинград.

  • 2011г., „Ангор” ЕООД. гр.Дупница: техническа консултация при изграждане на пелетизиращ поток в цех за еко брикети в с. Мурсалево, общ. Кучериново. Проектиране и доставка на пелетизиращи матрици.

  • 2010г., „ММ ГРЮН” ООД, гр.Троян: техническа консултация при изграждане и увеличение на производствения капацитет на цех за еко пелети в с.Бели Осъм, общ.Троян. Рециклиране и въвеждане в експлоатация на паралелна гранулираща преса с капацитет до 600кг/час.